רשלנות רפואית

עוולת הרשלנות מעוגנת בפקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח-1968, שהיא דבר החקיקה המרכזי בכל הנוגע לתחום הנזיקין.

לנפגע קמה עילת תביעה, כאשר נגרם לו נזק בעקבות סטיית המזיק מסטנדרט ההתנהגות שאותו קובעים ביהמ"ש ע"י השוואת התנהגותו לאדם הסביר במערכת היחסים ברלבנטית.

כאשר מדובר ברשלנות רפואית, הניזוק הינו המטופל והשאלות הרלבנטיות הן אם הרופא המעורב (או כל נותן שירותים רפואיים אחר) פעל / לא פעל כפי שרופא סביר היה פועל, ואם קיים קשר בין התנהלות הרופא לארוע המקרה ולנזק שנגרם. .

עיסוק בתחום הרשלנות הרפואית מחייב לימוד וניתוח סוגיות רפואיות בתחומים רבים ומגוונים בעולם הרפואה.

כתנאי מקדמי להגשת תביעה בעילה זו, יש להצטייד בחוות דעת מומחה רפואי בעל מומחיות בתחום הרלבנטי לארוע המקרה. חוות הדעת צריכה לכלול ניתוח התשתית העובדתית, סוגיית הטיפול שניתן, איתור נקודות הכשל (העולים כדי דרגת "רשלנות") והקשר לנזק שארע.

כאמור, המשרד הוקם ב 1955, הוא התמקד בתחום הנזיקין והיה מהראשונים שפיתח התמחות מיוחדת ברשלנות רפואית.

עורכי הדין במשרד מיומנים בניתוח הסוגיות הרפואיות ובקבלת חוות דעת המבססות את הטיעון המשפטי הרלבנטי והם גם מעודכנים באופן שוטף במגמות המשפטיות המתפתחות בתחום.

צוות המשרד מטפל בכל קשת תיקי הרשלנות הרפואית ובין היתר, תיקי מיילדות – לידות המסתיימות במות היולדת, או בסיבוכים לילוד (כגון שיתוק מוחין או שיתוק ע"ש ארב), אי איבחון מומים מולדים, סיבוכי הרדמה, סיבוכים נוירוכירורגים, אי איבחון או שיהוי באיבחון או בטיפול, אובדן סיכויי החלמה ועוד.

המשרד זוכה להכרה והערכה מקצועית רבה מצד מערכת בתי המשפט והחוגים המקצועיים בזכות הידע המקצועי והמומחיות שרכש בניהול תיקים בתחום זה, האמינות, היסודיות והחתירה למצוינות בהן הוא מוכר.